svátek má , zítra , aktuální teplota v čase 19:25:00 je 1,0°C.

Přihlášení

počítadlo.abz.cz

Hlášení rozhlasu


V pondělí 25.9. a ve středu 27.9. 2017 bude prodejna jednoty otevřena od 
8.30 hodin.

Nepoteče voda


7.9.2017 nepoteče voda v části Pohoř od 8:00 do 12:00 hodin.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

 


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 21.09.2017 od 07:00 do 15:00

Obec Část obce

Valchov Valchov Velenov Velenov Žďárná Žďárná

Vypnutá oblast:

vypnutá bude obec Žďárná, část obce Velenov - (mimo chatovou oblast u rybníka Suchý na levé straně od silnice ve směru Suchý - Benešov). část obce Valchov - (vypnutá bude lokalita novostaveb RD u kravína), část obce Suchý - (vypnutá bude lokalita pod hrází a od domu číslo popisné 107, 41, 42, 54 a 95 směr Boskovice

Odběratelská trafostanice Žďárná - Vodovod (č. 301297)

Odběratelská trafostanice Valchov - Vodovod (č. 301242)

Odběratelská trafostanice Žďárná - JVP (č. 704332)

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Mše svatá 2017


Sbor dobrovolných hasičů Velenov a obecní úřad Velenov Vás všechny srdečně zvou na tradiční mši svatou pod širým nebem, která proběhne za příznivého počasí v sobotu 1. července 2017 v 16:00 hodin u kříže na návsi. Mše bude sloužena za živé i zemřelé občany Velenova.

 

PROGRAM:
SRAZ ÚČASTNÍKŮ U ZBROJNICE - 15:30
SLAVNOSTNÍ PRŮVOD KE KŘÍŽI NA NÁVSI - 15:45
MŠE SVATÁ ZA OBČANY VELENOVA - 16:00
SLAVNOSTNÍ SCHŮZE PRO ČLENY A HOSTY SDH - 16:45
UKÁZKA HASIČSKÉHO ÚTOKU DĚTÍ - 18:00
OHŇOSTROJ NA HŘIŠTI - 22:00
OBČERSTVENÍ PO CELOU DOBU ZAJIŠTĚNO